22. května 2019

Ve kterých oborech lidé nejčastěji porovnávají své mzdy a platy?

Mezinárodní platový portál Paylab, který v ČR zastupují Platy.cz, vyhodnotil, ve kterých oborech jsou lidé nejcitlivější na odměňování a porovnávají své mzdy a platy s ostatními. Kde si personalisté musejí nejvíce hlídat férovost odměňování? Co ukázal speciální průzkum cílený na personalisty?

Ve kterých oborech jsou zaměstnanci nejvíce zvědaví na platy

Na pracovním trhu je velká poptávka po IT specialistech, což nahrává jejich platové dynamice. Právě IT odborníci zaostřují na své platy nejintenzivněji. To, zda jsou jejich platy adekvátní, si často zjišťují také nižší a střední manažeři a pracovníci v administrativě. Dalšími obory, kde si zaměstnanci často své ohodnocení hlídají, jsou ekonomika, finance a účetnictví, obchod, stavebnictví, doprava a logistika. Na platy jsou velmi zvědaví I zaměstnanci veřejné správy, automobilového průmyslu a bankovnictví. Zaměstnanci vyplňují platový dotazník nejčastěji, když se připravují na pracovní nebo hodnotící pohovor.

Výše uvedené údaje vyplývají z analýzy platových dotazníků za poslední rok v celé síti Paylab. Mezinárodní portál Paylab disponuje daty pro více než 600 pracovních pozic a návštěvníci lokálních portálů v jednotlivých zemích tak mají možnost porovnat si plat s lidmi na stejné pracovní pozici. Ve 13 zemích Evropy poskytuje Paylab firmám a personalistům také modulovou službu s podrobnými platovými reporty, aby mohli s jistotou rozhodovat o platech a férově nastavovat mzdy svým zaměstnancům.

Firmy chtějí mít jistotu, že odměňují zaměstnance správně

Kromě snahy zaměstnanců ověřit si adekvátnost svého platu roste i potřeba firem orientovat se v tom, jaká je tržní hodnota jednotlivých pracovních pozic. Zaměstnavatelé chtějí mít jistotu, že své zaměstnance odměňují správně. Nastavování platů ve firmách je dynamický proces, protože HR manažeři musejí neustále udržovat jak interní spravedlnost, tak sledovat konkurenceschopnost platu zaměstnance na trhu. Platová politika už nespočívá jen v optimalizaci personálních nákladů. Firmy se především snaží udržet si stávající zaměstnance, nastavit jim platy férově a být atraktivní volbou pro uchazeče o zaměstnání.

Ze specializovaného průzkumu mezi personalisty na vzorku 361 firem, který Paylab realizoval ve spolupráci s pracovním portálem Profesia vyplývá, že relevantními argumenty pro manažery při hodnocení platů jsou zejména změna odborné kvalifikace zaměstnance, náročnost obsazování dané pozice a také to, zda má ve své pracovní náplni více rolí a zodpovědností.

Rozhodování o výši mezd není záležitost, kterou by majitelé firem a personalisté řešili jednou ročně, platovou politiku vyhodnocují kontinuálně. Až 8 z 10 personalistů nám v průzkumu řeklo, že potřebují aktuální informace o platech poměrně často. Je to především z toho důvodu, že každá firma bojuje s fluktuací a potřebuje zaměstnávat nové lidi. Informace o mzdách nebo platech na konkrétních pozicích a v daném regionu využívají také jako podklad pro hodnotící pohovory stávajících zaměstnanců, při nastavování motivačních a retenčních programů a pro plánování personálních nákladů na další období.

V průzkumu Paylab cíleném na personalisty se také prokázalo, že správné nastavení odměňování patří spolu s dobrým kolektivem a firemní kulturou k aspektům, které nejvíce ovlivňují spokojenost zaměstnanců.