19. března 2021

Ve kterých oborech je i nyní těžké sehnat zaměstnance?

Covidová opatření výrazně modifikovala strukturu nabídky míst i zájemců o ně – především utlumení služeb uvolnilo na trh řadu lidí s praxí. Zaměstnanci stále chybějí ve výrobě, jinde ale lidé rádi berou práci, kterou bylo před rokem těžké obsadit.

Nezaměstnanost se v České republice zatím drží v prvním čtvrtletí na úrovni 4,3 % a počet volných míst, které zaměstnavatelé nabízejí prostřednictvím Úřadu práce, stále převyšuje počet evidovaných nezaměstnaných. Jsou obory, kde se zaměstnavatelům nedaří ani nyní obsadit volné pozice, jinde se lidé aktivně dotazují firem, zda nenabízejí volná místa.

Nejvíce volných míst je ve výrobě

Nejvíce nabídek práce je na Profesia.cz tradičně v oblasti výroby, zejména strojírenství – jde o pozice jako dělník, operátor výroby nebo montážník. Další v pořadí je co do počtu nabídek retail, zde je poptávka zejména po prodavačích a pokladních. Mezi nejčastěji nabízené pozice patří také skladník. Větší zájem o nové síly zaznamenáváme také v IT, kde je motorem masivní digitalizace, a samozřejmě ve zdravotnictví a sociálních službách.

Práci hledají nejčastěji středoškoláci

Analýza, kterou jsme v databázi životopisů shromážděných na Profesia.cz provedli, nám ukázala, že práci aktuálně nejčastěji hledají lidé se středoškolským vzděláním. Největší podíl je středoškoláků s maturitou (35 %), dále těch bez maturity (29 %), následují zájemci se základním vzděláním (14 %).

Z pohledu regionů je nejvíce zájemců o práci z Prahy (28 %), dále z Moravskoslezského a Jihomoravského kraje (shodně 13 %), následuje kraj Středočeský (11 %). Nejde ale o to, že zde by bylo nejvíce lidí bez práce, ve jmenovaných krajích je větší nabídka volných míst. Z pohledu nezaměstnanosti jsou na tom nejhůře kraje Karlovarský (6,02 %), Ústecký (5,94 %) a Moravskoslezský (5,92 %).

Zájem je i o pozice, které dříve dělali zahraniční pracovníci

Změně se nevyhnulo ani to, o jakou práci projevují uchazeči zájem. Lidé, kteří vložili své životopisy na Profesia.cz, by chtěli získat nejčastěji administrativní práci (32 %). K dalším žádaným oborům patří doprava a logistika (24 %), retail (23 %), cestovní ruch a gastronomie (19 %).

Zájem uchazečů o konkrétní pozice – zdroj Profesia.cz

Zatímco výrobním podnikům se nedaří místa obsazovat, jinde mají lidé zájem i o práci, kterou před pandemií převážně obsazovali zahraniční pracovníci. Jde například o úklid, ostrahu a stavebnictví. Na nedostatek zájemců o práci si nemohou ztěžovat ani v retailu, protože uvolnění zaměstnanci ze sektoru služeb hledají zaměstnání spíše zde než ve výrobě.