22. října 2018

Segment IT má z pohledu trhu práce řadu specifik

Zaostávání v informačních technologiích je kromě horší infrastruktury a nedostatku kvalifikované pracovní síly jedním ze tří faktorů, které nejvíce srážejí konkurenceschopnost České republiky, jak nedávno ukázala studie Světového ekonomického fóra (WEF). Podepisuje se na tom u nás chronický nedostatek IT odborníků na trhu práce? Číst dál »
26. září 2018

Většinu lidí „volná noha“ neláká

Pro mnohé je metou pracovat tzv. „na volné noze“ – určovat si, co budu dělat a kdy, nebýt svázaný pravidly nějaké firmy. Je ale pozice freelancerů výhodná? Pohled na porovnání výhod zaměstnaneckého poměru a působení na volné noze nabízí nejnovější průzkum platových portálů Paylab (u nás zastoupených značkou Platy.cz). Číst dál »
25. září 2018

Strojírenství je ve velmi dobré kondici, ještě letos se ale očekává mírné zpomalení růstu

Strojírenský, především automobilový průmysl je jedním z hlavních tahounů růstu ekonomiky. Ten ale u nás pomalu naráží na fyzické limity – firmy brzdí především nedostatek pracovních sil. Podle údajů na portálu Profesia.cz počet nabízených míst ve strojírenství letos vzrostl, ale výrazně se snižuje množství zájemců. Co to bude pro strojírenské podniky znamenat do budoucna? Číst dál »
23. července 2018

6 chyb v náborovém procesu, které poškozují pověst firem

Firmy v současné době investují velké prostředky do náborových kampaní a budování pověsti dobrého zaměstnavatele. V této situaci je dobré se na chvíli zastavit a zamyslet se, zda plně vytížená HR oddělení nedělají některou z často opakovaných chyb, na které upozorňuje mnoho lidí, kteří prošli výběrovými řízeními. Často jde o opomenutí či podcenění situace, které vznikají vlivem nedostatku času nebo neochotou investovat jej do komunikace s uchazeči o zaměstnání. Poznáváte se v některém z uvedených bodů? Číst dál »
27. června 2018

Vysokoškolský diplom znamená pro zaměstnance výrazný platový náskok

Nejnovější analýza mezinárodního platového portálu Paylab (v ČR zastoupený Platy.cz) se tentokrát zaměřila na rozbor toho, jak mzdy a platy ovlivňuje úroveň dosaženého vzdělání. Jak se v průběhu života vyvíjí příjem středoškoláka v porovnání s vysokoškolákem? A jak se to liší u nás a v okolních zemích? Číst dál »