30. srpna 2021

Studie HR Pulse#2: Jak vnímají lidé dopady pandemie na pracovní oblast?

Přinášíme Vám první informace ze studie HR Pulse#2, která aktuálně zmapovala situaci ve firmách působících v České republice. Tentokrát jsme se zaměřili na to, jak zaměstnanci hodnotí covidové období a jeho dopad na pracovní oblast. Průzkum jsme realizovali ve spolupráci se společností ManpowerGroup.

Výsledky studie dokazují, že krize ovlivnila zejména to, jak lidé nahlížejí na uspořádání pracovní doby, nástroje, které využívají a priority v pracovní oblasti. Většina respondentů se nedomnívá, že by se při práci z domova snížila jejich výkonnost. K tomu podle nich nejvíce přispělo, že měli možnost uspořádat si pracovní dobu s ohledem na soukromé potřeby a vyšší míra samostatnosti při plnění úkolů.

Náročné bylo soustředit se na práci a uhlídat pracovní dobu

Jednou z největších změn v pracovní oblasti byl pro velkou skupinu zaměstnanců vynucený home office. Jen z domova pracovalo podle průzkumu 29 % lidí, částečný home office mělo 31 % a z domova nepracovalo 38 % respondentů. Z těch, kteří pracovali částečně z domova, jich nejvíce mělo režim 50 na 50.

Jako náročnou nebo poměrně náročnou shledávali respondenti zejména potřebu soustředit se na práci, uhlídat si pracovní dobu, jako problematické vnímali i nalezení relevantního prostoru pro práci a udržení pravidelného kontaktu s kolegy. Trochu překvapivě nebylo podle respondentů až tak těžké sladit rodinu a práci, málokdo uvedl, že by jej limitovaly digitální dovednosti.

Snížení výkonnosti lidé nepociťovali

Téměř polovina respondentů se domnívá, že jejich výkonnost se během pandemie nesnížila. Jako stejnou ji vnímá 47 % lidí, 22 % se domnívá, že se u nich zvýšila a jen 17 % uvedlo, že se snížila.

Co mělo největší pozitivní vliv na výkonnost lidí? 55 % respondentů uvedlo, že to byla flexibilní pracovní doba s ohledem na soukromé potřeby. U 38 % hrála největší roli větší samostatnost při plnění úkolů, u 34 % lepší možnost soustředit se na práci.

Naopak jako negativní faktory respondenti uváděli zejména vyrušování ostatními členy domácnosti (36 %), nedostatečné vybavení pro práci z domova jako slabší připojení, chybějící monitor, nevyhovující nábytek (33 %) a nedostatečný prostor pro práci jako takový (22 %).

Pozitivní a negativní dopady pandemie

Jedním ze záměrů průzkumu bylo podchytit i to, jakým způsobem období pandemie ovlivnilo životy lidí. Negativní dopady respondenti pociťují zejména v pracovní oblasti – to uvedlo 43 % respondentů, a v soukromé oblasti, tedy ovlivnění vztahů v rodině a s přáteli – 40 %. 31 % lidí shledává negativní dopad pandemie především ve finanční oblasti. Kromě omezení možností kulturního a sportovního vyžití respondenty trápil i stres, nápor na psychiku a sociální izolace.

Naopak pozitivní dopad pandemie pociťují odpovídající zejména v soukromé (42 %) a v pracovní oblasti (27 %). Respondenti uvedli, že se mohli věnovat více svému osobnímu rozvoji, rodině, zamysleli se nad uspořádáním hodnot, zapracovali na své motivaci a organizovanosti, změnili úhel pohledu na všední záležitosti a naučili se v nich rychleji rozhodovat.

Sběr podkladů k průzkumu HR Pulse probíhal v červnu a červenci. Do průzkumu se zapojilo 1 504 respondentů z celé České republiky, od pracovníků ve výrobě až po ředitele a majitele firem. Největší zastoupení měli lidé pracující v oblasti IT a telekomunikací, výroby, zdravotnictví a farmaceutického průmyslu. Průzkum realizoval pracovní portál Profesia.cz ve spolupráci se společností ManpowerGroup.