11. ledna 2021

Pandemie ukázala, které vědomosti je třeba rozvíjet

V rámci průzkumu HR Pulse jsme zmapovali také aktuální potřeby a plány firem v oblasti vzdělávání. Jak se mění priority ve vzdělávání? A chtějí firmy kvůli napjatým rozpočtům v této oblasti krátit výdaje?

Mění se potřeby vzdělávání? Jak kde

Změna způsobu práce v loňském roce kromě jiného leckde způsobila i posun priorit v oblasti vzdělávání. Požadavky zaměstnanců se změnily, a právě identifikace aktuálních potřeb a jejich zohlednění ve vzdělávacích plánech jsou jedním z úkolů, které zaměstnávají HR oddělení – i když je nutné poznamenat, že nejde o všeobecný trend.

Záleží na oboru podnikání a také na tom, jak byly vzdělávací strategie definované před pandemií. Více než polovina firem, které se podělily o své zkušenosti v rámci průzkumu HR Pulse, poukázala na nové potřeby vzdělávání zaměstnanců nebo firemní kultury. Jedná se konkrétně o 56 % zaměstnavatelů. Dalších 20 % firem ale žádné změny neidentifikovalo a 22 % uvedlo, že nemají potřebu něco měnit.

Ve kterých oblastech se mají zaměstnanci více rozvíjet

Téměř čtvrtina respondentů zaznamenala zvýšený zájem o vzdělávání ze strany zaměstnanců. Nový normál přináší nové problémy a situace, které se zaměstnanci potřebují naučit efektivně řešit. Tomu odpovídají i oblasti rozvoje, které vystupují do popředí. Personalisté odpovídající v rámci průzkumu HR Pulse identifikovali jako prioritní dovednosti potřebné pro efektivní práci z domova, zlepšení sebeřízení, tedy time managementu a zvládání stresu, komunikačních dovedností a leadershipu. Roste i význam schopnosti udržet a rozvíjet za stávajících podmínek mezilidské vztahy a soudržnost kolektivu.

Jaké budou investice českých firem do vzdělávání?

Dobrou zprávou je, že většina firem uvedla, že pro letošní rok plánují rozpočty na vzdělávání zachovat nebo navýšit, krátit jej chce pouze 8 %. Většinou půjde o kombinaci on-line a off-line školení, výlučně on-line platformu preferuje jen 8 % firem a u dalších 22 % on-line podoba výrazně převažuje.

Z forem on-line školení chtějí české firmy nejvíce využívat jednorázové online webináře, tedy přednášky a prezentace – v průzkumu to uvedlo 36 % respondentů. Hojně zastoupená jsou také virtuální školení vedená instruktorem (21 %), online jazykové kurzy (15 %) a předplacené e-learning platformy (13 %).

 

První průzkum HR Pulse v České republice realizovala společnost Profesia CZ ve spolupráci s People Management Forem na přelomu listopadu a prosince 2020. Zapojilo se do něj 228 společností z celé České republiky.