20. května 2022

Nástup absolventů do pracovního procesu je letos opět těžší

Absolventi bez praxe budou mít opět hledání prvního místa o něco složitější, i když jak kde a jak kteří. O které absolventy mají firmy zájem a kdo hledá práci s většími problémy? Ve kterých oborech je o absolventy zájem a kolik si mohou vydělat?

I když situace na pracovním trhu je momentálně nevyzpytatelná, vyhlídky na uplatnění nejsou pro většinu čerstvých absolventů špatné. Nezaměstnanost se zatím udržuje na poměrně nízkých hodnotách, také klesla fluktuace, protože ekonomická nejistota a vliv válečného konfliktu na Ukrajině utlumil tendenci lidí opouštět jisté zaměstnání. Zejména vysokoškolákům tak nahrává situace u mnoha firem, které nemají z čeho vybírat nové zaměstnance s určitou úrovní vzdělání.

Roste nezaměstnanost středoškoláků

Nejhorší uplatnění po dokončení profesní přípravy mají absolventi odborných středních škol. Za poslední dva roky se zvýšila jejich nezaměstnanost z 3,3 % na 6,2 %, nejvíce se zvedla u těch s výučním listem. Nepříznivá situace je hlavně v retailu, gastronomii či dalších službách, které poznamenal nejvíce kovidový útlum. Dalším aspektem je dopad toho, že nynější absolventi strávili velkou část výuky v posledních dvou letech distanční formou. I když přetrvává zájem o kvalifikované řemeslníky a technické profese, firmy mají obavy z čerstvých absolventů, kteří byli v době koronakrize ochuzeni o praktický výcvik.

Z pohledu počtu nabídek vhodných pro absolventy středních škol byl nejhorší rok 2020. Vloni jsme na Profesia.cz zaznamenali oživení zájmu firem, zejména ve druhém pololetí. Letošní hodnoty zatím naznačují, že nabídka míst vhodných pro absolventy by mohla být srovnatelná. Nabídky pro středoškoláky tvoří na Profesia.cz 17 %, nejvíce jich je v administrativě, IT a retailu. Nejvyšší podíl nabídek pro absolventy vykazují segmenty pojišťovnictví (45 %), školství (44 %) a zdravotnictví (42 %). S nejmenšími problémy hledají práci absolventi zdravotnických, chemických či elektrotechnických oborů.

U vysokoškoláků záleží na oboru

Situace vysokoškoláků je zatím poměrně dobrá, protože kvalifikované zaměstnance potřebují firmy, školství, zdravotnictví a státní správa. Počet absolventů bude letos poměrně nízký, protože vysoké školy teď opouštějí populačně slabé ročníky. Ale je nejisté, jak bude situace, zejména v komerčním sektoru, vypadat v dalších měsících. Prudce rostoucí náklady na energie a pohonné hmoty, výpadky v dodavatelských řetězcích i snižující se koupěschopnost obyvatel mohou rychle změnit situaci.

Z nabídek na Profesia.cz je pro absolventy VŠ aktuálně vhodných 18 % ze všech nabídek, nejvíce jich je v technických oborech a zdravotnictví. Mezi obory, které vykazují největší podíl nabídek jako vhodný pro absolventy VŠ, patří automobilový průmysl (67 %), bankovnictví (60 %), zdravotnictví, logistika a výroba (50 %).

Nástupní mzdy vzrostly

V loňském roce došlo k nárůstu absolventských mezd, a to v závislosti na lokalitě a oboru řádově o několik tisíc korun. Průměrná mzda pro středoškoláka s maturitou je tak v nabídkách těsně nad 36 000 Kč, u vysokoškoláka 2. stupně, tedy s inženýrským nebo magisterským titulem, téměř 44 500 Kč. Mzdy absolventů středních škol se podle portálu Platy.cz v jednotlivých regionech pohybují od necelých 29 000 Kč po více než 38 000 Kč, nejvyšší jsou v krajích Královehradeckém, Středočeském a Jihomoravském. U vysokoškoláků se pohybujeme v rozmezí většinou 35 až 40 000 Kč. Vyšší je u absolventů technických oborů, zejména v IT, a to až o pětinu.

V některých oborech reaguje na nabídku 30 a více zájemců

Zájem o nabízená místa se oproti loňsku letos zvýšil. Nejvíce reakcí evidujeme v oborech, které jsou pro mladé lidi atraktivní a v těch, které poznamenala krize. Například na nabídky v oboru umění a kultura reaguje v průměru 36 zájemců, v marketingu a reklamě je to 29. Mezi přeborníky v počtu reakcí patří také cestovní ruch nebo žurnalistika. Naopak nejméně reakcí evidujeme ve výrobě – konkrétně automobilovém průmyslu, dále v energetice a v HR.