31. března 2015

Lidé jsou nejčastěji ochotni dojíždět do práce 60 minut denně

Vysoká nezaměstnanost, nedostatečná finananční odměna nebo chybějící kariérní příležitosti nutí zaměstnance za prací často dojíždět. Podle výsledků ankety na pracovním portálu Profesia.cz, které se zúčastnilo 1314 lidí, považují dvě pětiny české populace za maximum času, který každý den obětují cestám do zaměstnání a návratům domů, 60 minut.

Jen každý šestý má zaměstnání 15 minut od domova. Třetina účastníků ankety je však ochotná dojíždět denně až 60 minut jedním směrem a strávit v autobusu, vlaku či voze nejméně dvě hodiny denně. Kvůli dobré práci je nicméně ochoten každý desátý Čech strávit na cestě jedním směrem denně až 90 minut. Sedm procent účastníků ankety dokonce deklaruje ochotu dojíždět za prací jedním směrem 120 minut, jinak řečeno strávit v dopravním prostředku až čtyři hodiny denně.

Nejmenší chuť k hledání práce v jiném kraji mají obyvatelé severní a jižní Moravy

V rámci analýzy 42 000 životopisů na Profesia.cz se potvrdil předpoklad, že obyvatelé největších moravských a českých měst, Brna, Ostravy, Plzně a Prahy, mají nejmenší ochotu jezdit nebo se dokonce přestěhovat za prací do jiného kraje.

Připoutanost obyvatel Moravskoslezského kraje ke svému regionu dokládá i podíl lidí (17,5%), kteří si hledají práci v jiném kraji. Stejnými lokálními patrioty jsou i Jihomoravané s 18,1% a obyvatelé Plzeňska (20,2%).

Naproti tomu nejvíce ochotní jít za prací mimo svůj kraj jsou lidé ze Středočeského kraje, konkrétně 60,5%. Zdůvodnit tuto aktivitu lze samozřejmě blízkostí Prahy a spolehlivě fungující dopravní infrastrukturou. Mnohem zajímavější však je, že práci mimo region si hledá i polovina uchazečů z Pardubicka. Třetím z hlediska mobility uchazečů o práci nejaktivnějším regionem je Vysočina se 43,2%. Za připomenutí stojí, že tamní lidé se častěji ucházejí o práci v Jihomoravském regionu než v Praze.

Tabulka 1: Podíl lidí, kteří si hledají práci v jiném kraji

Profesia.cz_dojizdeni_2015

Zdroj: Profesia.cz