26. listopadu 2019

Jak letos rostly mzdy a platy?

Více než 10% růst i pokles v řádu jednotek procent – tak se letos pohybovaly mzdy a platy zaměstnanců v jednotlivých oborech. Výrazně se přidávalo ve státní správě, takže platy letos rostly dynamičtěji než mzdy. Kde byl růst největší? Dochází k výraznějšímu zvýšení ohodnocení u nízkopříjmových skupin?

Skokany roku jsou…

S rekordně nízkou nezaměstnaností, o které se po celý rok průběžně tvrdilo, že už nemá kam klesat, rostl v roce 2019 tlak na růst mezd. Už koncem loňskému roku se výrazně zvyšovaly mzdy nízkopříjmových profesí, zejména v oborech, kde nejvíce chyběli pracovníci – v retailu a ve výrobě. Tento růst pokračoval i letos, i když významnější byl v jiných oborech.

Kde rostly mzdy nejvíce? Skokany roku jsou obory bezpečnost a ochrana, právo a legislativa, bankovnictví. Naopak pokles průměrných mezd jsme zaznamenali v utlumovaném hornictví a hutnictví (pokles o 1 %) či překladatelství a tlumočnictví (o 5 %). Nejedná se ale o jednoznačné trendy, v regionálním srovnání je patrné, že zatímco v některých krajích mzdy v určité profesi výrazně rostly, v jiném mohly klesat. Konkrétně můžeme jmenovat například obor právo a legislativa, v němž platy rostly o desítky procent v krajích Pardubickém a Ústeckém, zatímco v Libereckém kraji klesly.

Obory s nejvyšším růstem mezd v roce 2019, pozice, kde byl růst nejvýraznější; zdroj Platy.cz

Pomaleji rostly mzdy u vysokopříjmových skupin

V letošním roce docházelo k mírnému sevření pomyslných mzdových nůžek, kdy pomaleji rostly mzdy na manažerských postech, rychleji u kvalifikovaných výkonných pozic. Mezi ty, kde poskočily mzdy nejvíce, tak patří barman, pracovník bezpečnostní služby, vedoucí recepce, visual merchandiser – aranžér, potravinářský technolog nebo sportovní trenér. Jsou ale i výkonné pozice, kde došlo k meziročnímu poklesu příjmů, například u závozníků (- 30 %). Pokles jsme zaznamenali také u pozic návrhář telekomunikačních sítí (-25 %) nebo analytik zákaznických služeb (-23 %).

Určité vyrovnání se projevilo i regionálně. Rychleji rostly mzdy mimo centrum, přičemž nejvýraznější růst jsme na Platy.cz zaznamenali v krajích Středočeském a Jihočeském, a to o 11 %. V Praze rostly mzdy nejméně – o 4 %, jejich průměrná hodnota je ale stále nejvyšší.

Průměrná mzda v jednotlivých krajích a její letošní růst, zdroj Platy.cz