6. srpna 2019

Legislativní forum nabízí sdílení praktických zkušeností z pracovního práva

Legislativní forum, které pořádá nezisková profesní organizace People Management Forum, slaví letos páté narozeniny. Stalo se už tradicí, že se v září v Praze scházejí členové HR komunity, podnikoví právníci, jednatelé a ředitelé firem, aby na společném fóru se zástupci státní správy, zaměstnavatelů, profesních podnikatelských organizací a odborníků z firem diskutovali ke konkrétním tématům pracovní legislativy. Legislativní forum se tak stalo vyhledávanou a respektovanou odbornou platformou, která účastníkům přináší nové informace o tom, co se děje v pracovním právu, jaká legislativa se připravuje, a také, jak aplikují pracovní právo v konkrétních případech zaměstnavatelé ve svých společnostech.

Letos se Legislativní forum koná 24. září v prostorách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v Praze a má téma Aktuální pracovně právní legislativa-praktické zkušenosti. Bohužel, i když HR manažeři a právní experti už druhý rok čekají na novelu zákoníku práce a rádi by se právě o ní se zástupci státní správy i advokátních kanceláří a podnikatelských svazů bavili, tak ani letos na Legislativním foru k výměně názorů na chystanou novelu nedojde. Nicméně jedním z hlavních vystoupení na Legislativním foru bude vystoupení zástupce Ministerstva práce a sociálních věcí, který se k vývoji pracovního práva vyjádří a bude k dotazům z pléna k dispozici.

O problému doručování výpovědi a o tom, jak ho řešit, bude hovořit František Korbel, Partner advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS. Situaci na trhu práce a vývoj migrace a pracovní síly rozebere Kateřina Sadílková, generální ředitelka Úřadu práce ČR. Jak vnímají podnikatelé pracovní legislativu i právní rámec související se školstvím, bude hovořit Irena Bartoňová Pálková, viceprezidentka Hospodářské komory ČR.

Součástí programu Legislativního fora bude panelová diskuse věnovaná zkušenostem firem s GDPR. Řídit ji bude Pavel Zahradníček, advokát z HAVEL & PARTNERS a své příběhy, jak implementovali GDPR ve svých firmách, budou sdílet zástupci společností dm ČR a Škofinu.

Závěr Legislativního fora se zaměří na téma vysílání zaměstnanců do EU. Z hlediska daní i z hlediska podmínek, které platí nyní a které budou platit od roku 2020. Téma představí Tax manager Kateřina Hrůzová a advokátka Petra Kubáčová, obě z advokátní kanceláře Accace Legal.

Chcete-li se dobře orientovat v trendech pracovní legislativy, přijďte se inspirovat 24. září na Legislativní forum, které pro vás připravuje PMF.

Více informací najdete na: http://hrforum.cz/akce/legislativni-forum-2/