24. března 2021

Farmaceutická výroba v centru zájmu. V České republice jde o malý, ale dynamický obor

Role farmacie se v průmyslové skladbě ČR může zdát na rozdíl od jiných států EU poměrně okrajová. Zaměstnává jen necelé 1 % zaměstnanců, jde ale o jeden z nejdynamičtěji rostoucích oborů. Na čem staví současný farmaceutický průmysl?

Farmaceutická výroba patří k nejrychleji rostoucím oborům

V posledním roce se farmaceutická výroba dostala do centra zájmu. Nejde jen o vývoj vakcíny proti covid-19, který je u nás zatím spíše ve fázi plánů. Farmaceutický průmysl patří v tuzemsku k nejrychleji rostoucím průmyslovým oborům, navíc je pandemií podstatně méně zasažený než jiné oblasti. Za období od 2015 až 2020 vzrostla jeho produkce v úhrnu o 55 %. Z ostatních oborů dosáhla vyšší dynamiky jen výroba motorových vozidel (60 %), jejíž perspektivy ale nejsou do dalších let nejrůžovější.

V oblasti farmaceutické výroby působí v ČR více než stovka aktivních subjektů zaměstnávajících téměř 11 tisíc pracovníků a jejich počet nadále roste. Většina podniků je soustředěná v okolí Prahy, Brna a Ostravy, přičemž ráz odvětví určují větší subjekty. Čtyři pětiny tržeb jsou v posledních letech realizovány prostřednictvím přímého vývozu, v posledním roce ale roste podíl tuzemské spotřeby, zejména u zdravotnických pomůcek.

Role lokálních výrobců

Farmaceutický průmysl je typický výraznou rolí podniků pod zahraniční kontrolou, které soustřeďují téměř tři čtvrtiny pracovníků. To se projevuje i značnou exportní orientací oboru. Roste ale také role lokálních výrobců, kteří jsou schopni svou produkci úspěšně vyvážet do celého světa. Důležité je zejména to, že řada těchto malých firem má svůj vlastní vývoj, spolupracují s univerzitami i vědeckými institucemi a snaží se zvyšovat zájem studentů o obor chemie a farmacie.

Vysoké nároky na zaměstnance

Vlivem těsnějšího spojení s vědou a výzkumem klade farmaceutický průmysl vyšší kvalifikační nároky na zaměstnance. Každý pětadvacátý pracovník zde podle ČSÚ působí ve výzkumu a vývoji. To se odráží i na průměrné mzdě, jež je zde 45 780 Kč. Je to v rámci průmyslu jedna z nejvyšších – po energetice (49 tis. Kč) a před výrobou motorových vozidel (40 tis. kč). Mzda ve farmacii vzrostla meziročně o 5,6 %, zajímavý je příjmový skok v posledních 10 letech – o více než 65 %.

Pokud se podíváme na aktuální nabídku míst v tomto oboru, firmy hledají kromě farmaceutických reprezentantů zejména laboranty, hodnotitele klinických studií a specialisty pro zpracování dat. Největší zájem ze strany uchazečů je o místa reprezentantů (34 reakcí na nabídku) a laborantů (9 reakcí na nabídku). Volná místa nabízejí firmy zejména v Praze, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji.