27. června 2019

Chybějí lidé v dělnických profesích. Nabízených míst je více než zájemců.

Nejnovější statistiky ukázaly, že nezaměstnanost v ČR letos v červnu stagnovala na 2,6 procenta. V předchozích čtyřech měsících letošního roku dosud vytrvale klesala. Firmy nejčastěji hledají kvalifikované techniky a dělníky, scházejí ale i nekvalifikovaní pracovníci. Po kom je největší poptávka? A jak podpořit loajalitu lidí v dělnických profesích?

Přesto, že se mluví o zpomalování ekonomiky, indexy nezaměstnanosti v České republice i nadále klesají a řadí se k vůbec nejnižším v Evropě. Počet volných pracovních míst je vyšší než lidí, kteří by je mohli obsadit. Analytici očekávají, že s nástupem absolventů na trh práce se nezaměstnanost mírně zvýší, ale lze očekávat, že nedostatek volných lidí na trhu práce i nadále přetrvá. Stále problematičtější je v současné době i obsazování míst, která nevyžadují kvalifikaci, přestože v evidenci Úřadu práce převažují především lidé bez kvalifikace.

Firmy nejčastěji hledají řemeslníky a kvalifikované dělníky

Největší problém s obsazením volných míst mají podle údajů na portálu Profesia.cz aktuálně ve stavebnictví, výrobě – zejména automobilovém průmyslu – a v energetice. Chybějí profese jako operátor ve výrobě, podlahář, tesař, údržbář, ale také balič nebo pomocný dělník. Nejvíce reakcí evidujeme na pozice balič a pomocný dělník, kdy na nabízené místo reaguje v průměru 25, respektive 22 uchazečů, poptávka po těchto zaměstnancích ale i kvůli vysoké fluktuaci neutuchá.

V počtu nabídek dělnických pozic nedominuje tentokrát Praha, ale Jihomoravský kraj, kde již dlouhodobě evidujeme nejvíce nabízených pozic. Největší počet reakcí na dělnické profese je v krajích Karlovarském a Zlínském, ale v posledních dvou letech překvapivě i v Praze. Nejmenší počet reakcí zaznamenáváme v krajích Jihomoravském a Jihočeském.

Jen slušný plat už nestačí

U dělnických profesí je poměrně složité udržet loajalitu pracovníků, protože zde výrazně funguje finanční motivace ke změně zaměstnavatele. Zároveň je zde obecně nižší spokojenost lidí s vykonávanou prací, jak potvrdil i nedávný průzkum CVVM. Každý šestý zaměstnanec na dělnické pozici je podle jeho výsledků se svou prací nespokojený.

Jednou z možností, jak zvýšit loajalitu zaměstnanců v této oblasti, je nabídnout výhody, které by tito zaměstnanci chtěli. Průzkum, který realizoval Paylab mezi návštěvníky svých portálů ukázal, že zájem je především o příspěvky na důchodové spoření, relaxační aktivity, příspěvek na dovolenou, na cestovné do práce a na sportovní aktivity. Z dalších typů benefitů by zaměstnanci v dělnických profesích uvítali především dovolenou navíc.

Jak z toho ven

Nedostatek lidí na manuální práci možná časem vyřeší rozvoj robotizace a automatizace, co ale dělat teď? Jednou z cest je využití pracovních sil ze zahraničí. Najímání zahraničních pracovníků je ale poměrně složité, protože nábor směřuje většinou do zemí mimo EU. Podle informací z podniků, kde agenturní zahraniční dělníky využívají, navíc často musejí na původně jedno místo najímat více takovýchto pracovníků, aby danou činnost zvládli.

Firmy proto hledají méně tradiční cesty. Jednou z nich je outsourcing výroby a její zajištění lidmi ve výkonu trestu. Firmy jim tak mohou zadat část výroby nebo kompletaci výrobků, zejména nekvalifikovaných činností náročných na ruční práci. Některé výrobní společnosti také volí jinou dříve nevyužívanou možnost, nabídku částečných nebo dělených úvazků. Ty umožní zaměstnání lidí, kteří by plný úvazek nezvládli fyzicky nebo z časových důvodů.