19. května 2021

Bankovnictví a pojišťovnictví – stabilita narušená pandemií

Změny v bankovnictví a pojišťovnictví poslední pandemický rok výrazně urychlil. Skokově se posunula digitalizace tohoto oboru, zákaznické služby se ve velké většině přesunuly do virtuálního prostoru, mizí síť poboček, které banky a pojišťovny měly téměř v každém městě. Jaké jsou perspektivy těchto oborů?

Bankovnictví a pojišťovnictví jsou tradičně vnímané jako konzervativní a stabilní obory. Poslední rok ale poněkud zamíchal karty – v současné době jsme svědky slučování velkých značek, tradiční banky a pojišťovny musejí čelit tlaku ze strany technologických startupů i firem, které působí v jiných oborech. Nabídka bankovních služeb se posunuje do popředí zájmu technologických gigantů nebo telekomunikačních firem. Lidé se zabydleli v on-line světě, a i od bankovních domů nebo pojišťovatelů vyžadují služby dostupné kdykoli a odkudkoli a s téměř okamžitou reakcí.

Vysoké mzdy, mnoho benefitů

Bankovnictví a pojišťovnictví patří k oborům s nejvyšší úrovní mezd. Podle údajů platového portálu Platy.cz zastávají v pomyslném platovém žebříčku pátou a šestou příčku – po IT, leasingových službách, oblasti práva a legislativy a telekomunikací. Průměrná mzda ve druhém čtvrtletí dosáhla 47 890 Kč v bankovnictví, v pojišťovnictví pak 45 016 Kč. Je ale také pravda, že růst mezd v těchto oborech zpomalil a od prvního čtvrtletí 2020 dokonce zastavil. Ještě v roce 2019 vzrostly mzdy oproti předcházejícímu roku o 10 %, od prvního čtvrtletí 2020 už stagnovaly.

Bankovnictví a pojišťovnictví jsou také obory, v nichž je tradičně velká nabídka zaměstnaneckých benefitů. Podle údajů portálu Platy.cz je dokonce bankovnictví segment s nejnižším percentuálním podílem zaměstnanců, kteří benefity nemají – v loňském roce jich bylo pouze 7 %. Letos se tento podíl ale navýšil, a to na 9,7 %. Pojišťovnictví bylo vloni v tomto ohledu v těsném závěsu, bez benefitů bylo jen 7,1 % zaměstnanců, letos tento podíl dokonce ještě klesl. Kromě stravenek jsou zde nejčastějším benefitem placené sick days (70 % v bankovnictví, 68 % v pojišťovnictví) a dovolená navíc (43 % v bankovnictví, 41 % v pojišťovnictví). Vysoký je zde tradičně i podíl lidí, kteří mohou pracovat z domova, tento benefit ale pandemické období poněkud zkreslilo.

Perspektivy oboru

Banky budou muset hledat novou finanční rovnováhu mezi úsporami v souvislosti se zrušením poboček, a často i souvisejících pracovních míst, a značnými investicemi do moderních digitálních technologií. Vynucené zrychlení tempa digitalizace v bankách i pojišťovnách vyvolalo zvýšenou poptávku po IT profesionálech. V předcházejících letech se v těchto oborech poměrně dařilo IT profese obsazovat, protože mohly nabídnout stabilní a dobře placené zaměstnání. Nyní ale dále rostou nároky na moderní technologie, na kterých jsou služby digitální obsluhy zákazníků provozovány a obsazování pozic je stále složitější.

Již na přelomu roku se objevily informace o tom, že letos dojde k personálnímu zeštíhlování v bankovním sektoru. Podle propočtů agentury Bloomberg půjde v celosvětovém měřítku o největší propouštění od finanční krize v roce 2015, v řádu stovek pracovníků plánují propouštět i velké tuzemské banky. Klesá poptávka po kontaktních pracovnících, dá se očekávat i zeštíhlení v oblasti administrativy. I když, co do počtu nabídek, tyto pozice stále ještě dominují (tvoří 48 %), nabídka IT pozic roste nejrychleji, a to o desítky procent meziročně v posledních dvou letech. Je třeba ale poznamenat, že i v bankovnictví a pojišťovnictví se firmy snaží udržet kvalitní a loajální zaměstnance. Lze tedy očekávat, že nabídnou řadu možností pro přeškolení a rekvalifikace.