16. května 2022

Zvýšený nápor na psychiku pociťuje 69 % lidí

Poslední dva roky přinesly zvýšený tlak na psychiku mnoha lidí. Po pandemické situaci některým z nich klesá životní úroveň kvůli růstu životních nákladů. Do života jim zasahuje více závažných stresových vlivů, než byli zvyklí. Které faktory momentálně lidi nejvíce zneklidňují a jaká část z nich si zhoršení situace výrazněji připouští?

Již více než dva roky čelíme událostem a problémům, které mají negativní vliv na kvalitu života. Pandemie, růst cen energií a pohonných hmot, válečný konflikt a výrazný růst inflace jsou faktory, které nemůžeme příliš ovlivnit. Ty narušují běžné fungování lidí, kteří pociťují nejistotu, nespokojenost, vztek a obavy.

Nejvíce lidí tíží rostoucí ekonomická nejistota

V anketě na stránkách Profesia.cz jsme se návštěvníků ptali, zda pociťují v současné době zvýšený nápor na psychiku. Ve zvýšené míře jej vnímá 69 % respondentů, pouze 16 % lidí se vyjádřilo negativně a dalších 15 % nehodnotí tento vliv jako zásadní. Na 30 % lidí doléhají zejména finanční problémy v souvislosti s růstem cen energií, inflací a všeobecným zdražováním. Téměř čtvrtina respondentů uvedla, že nejvíce jejich psychiku poznamenala pandemie a na 15 % odpovídajících nejvíce doléhá válečný konflikt na Ukrajině.

Potřeby zaměstnanců jako priorita

Podle názoru psychologů to má a bude mít vliv i na pracovní výkonnost zaměstnanců. Úloha HR je v tomto ohledu důležitá. Pro stále více zaměstnanců je důležité to, jaká je atmosféra na pracovišti, zda se cítí být součástí kolektivu, zda zaměstnavatel má zájem je podpořit. Aktivní naslouchání potřebám zaměstnanců se tak dostává do popředí zájmu HR oddělení. V rámci jarního průzkumu HR Pulse to uvedlo více než 48 % personalistů z českých firem. Více než pětina z nich dále vidí jako prioritu podporu zaměstnanců, 15 % pak podporu psychického zdraví a pohody zaměstnanců.