24. října 2018

Znalost cizích jazyků nepovažuje za důležitou jen 16 % lidí. Přesto se třetina Čechů jinou než rodnou řečí nedomluví

Na trhu práce je dnes cizí jazyk nutností. Vnímají to tak i čeští zaměstnanci? V anketě jsme se tentokrát zeptali, zda si lidé myslí, že jim dobré jazykové znalosti mohou pomoci k získání lepšího místa.

Podle údajů Profesia.cz více než tři čtvrtiny pracovních nabídek obsahují požadavky na znalost cizího jazyka. Je vyžadována kromě manažerských funkcí také u administrativních pracovníků a specialistů na podporu zákazníků, není ale výjimkou ani u kvalifikovaných dělnických profesí a některých typů služeb. České firmy jsou nejčastěji v obchodním kontaktu se společnostmi ze zemí Evropské unie, a evropské jazyky jsou proto pro ně nejdůležitější. Výsledky loňské ankety na Profesia.cz ukázaly, že více než třetina lidí (37 %) na denní bázi v práci komunikuje v jiném než rodném jazyce. Nejfrekventovanějším komunikačním jazykem je angličtina, ale vzhledem k sousedství s německy mluvícími zeměmi je u nás důležitá i znalost němčiny. Zájem o uchazeče se znalostí německého jazyka je také v posledních letech na vzestupu – v porovnání se situací před pěti lety se zvýšil dvojnásobně. Dále následují ruština a románské jazyky, tedy francouzština, španělština a italština.

Jazykové znalosti většina lidí považuje za kariérní předpoklad

Jak vnímají potřebu jazykového vzdělávání respondenti ankety na stránkách Profesia.cz? Asi nikoho moc nepřekvapí, že více než polovina z nich (58 %) uvedla, že dobré jazykové znalosti rozhodují o získání lepšího místa, a pokud by je měli, mohli by na ně aspirovat. Téměř pětina (19 %) lidí sice nezavrhuje důležitost jazykové průpravy, ale myslí si, že odbornost v oboru má větší váhu. Poměrně vyrovnaný podíl respondentů pak uvedl, že jazykové znalosti fungují při přijímacích řízeních jako určitý vstupní filtr (8 %); nejsou potřeba, protože je snadné se je doučit (7 %); nebo v jeho profesi nejsou třeba vůbec (8 %).

Třetina lidí se domluví jen česky

V České republice se alespoň jedním cizím jazykem domluví podle dat ČSÚ dvě třetiny lidí, což je pod průměrem EU. Kromě angličtiny, jejíž znalost ve svých životopisech deklaruje 69 % uchazečů o práci na Profesia.cz, u nás lidé nejčastěji umějí německy (40 %), rusky (16 %), francouzsky a španělsky (shodně 4 %). Nejlepší jazykovou vybavenost uvádějí mladí lidé do 25 let. U mladších ročníků je patrná lepší znalost angličtiny, ostatní jazyky jsou více zastoupeny u starších ročníků – zejména němčina a ruština. Znalost jednoho cizího jazyka uvedlo ve svých životopisech 36 % lidí, dvou jazyků 35 %, tří 10 %; žádnými jazykovými znalostmi se nepochlubilo 17 % uchazečů o práci.

Možnost prověřit zdarma své jazykové předpoklady

Šanci prověřit si jazykové znalosti nabídne návštěvníkům veletrh Profesia days, který proběhne ve dnech 7. a 8. listopadu 2018 na výstavišti PVA EXPO PRAHA. V rámci testovací zóny bude možné otestovat své znalosti cizích jazyků, a dokonce získat certifikát využitelný v přijímacím řízení. Na veletrhu bude také sekce zaměřená na studium a práci v zahraničí.