4. ledna 2021

Změna všeobecných obchodních podmínek

Rádi bychom Vás informovali o úpravě našich všeobecných obchodních podmínek, s platností od 7. 1. 2021. V následujících bodech jsme shrnuli oblasti, kterých se týkají hlavní změny.

Co se mění?

Všeobecné ustanovení (Článek I.)
– Doplnili jsme nové definice pojmů Návštěvník, Smlouva o poskytování služeb a Dohoda o zpracování osobních údajů.

Služby poskytované klientům (Článek III.)
– Podrobněji jsme definovali minimální kritéria pracovní nabídky.
– Podrobněji jsme definovali služby poskytované klientům.

Ochrana osobních údajů (Článek IV.)
– Upřesnili jsme účel zpracování osobních údajů.
– Doplnili jsme informace o zpracování osobních údajů u poskytování HR nástroje mark.
– Přidali jsme Dohodu o zpracování osobních údajů jako samostatný bod.
– Podrobněji jsme definovali služby poskytované klientům.

Kompletní znění nových všeobecných obchodních podmínek najdete na tomto odkazu.