21. března 2022

Životní náklady prudce rostou, jaká část zaměstnanců v ČR je už nezvládá pokrýt?

První čtvrtletí letošního roku je charakteristické prudkým nárůstem základních životních nákladů. Růst cen energií, zdražování potravin, rekordní ceny pohonných hmot. Dopady covidové krize dále prohloubí ještě následky válečného konfliktu na Ukrajině. Anketa na stránkách Profesia.cz ukázala, jaké procento zaměstnanců v ČR má již nyní problém hradit své životní náklady.

Inflace v ČR předčí jiné rozvinuté státy

Dlouhodobější prognózy ekonomického vývoje v ČR optimisticky předpokládaly, že inflace bude v letošním prvním pololetí kulminovat na hodnotách kolem deseti procent a v první polovině roku 2023 se může vrátit až do blízkosti dvouprocentní výše. V posledních týdnech jsme ale svědky přehodnocení výhledů, inflace v ČR je nyní již na úrovni 11,1 %, což je více než dvojnásobek toho, jak to vypadá v dalších evropských vyspělejších ekonomikách – například v Německu je ve výši 5 %.

Růst mezd spolkne inflace

Jedno je jisté – přes předpokládaný růst mezd v tomto roce reálný výdělek lidí klesne. Podle údajů, které v březnu vydal ČSÚ, průměrná mzda v ČR meziročně stoupla o 4 % a překročila hranici 40 tisíc korun (40 135 Kč). Reálný výdělek ale po zohlednění růstu spotřebitelských cen o dvě procenta klesl. Růst mezd v letošním roce lze za současných měnících se podmínek těžko predikovat. Ještě v únoru pod tlakem nedostatku pracovních sil podle průzkumu HR Pulse více než třetina zaměstnavatelů uvažovala o plošném zvyšování mezd. Je ale otázka, jak to změní ukrajinská krize – jak příchod nových pracovních sil, zejména do výroby, tak ekonomické dopady válečného konfliktu na naši ekonomiku.

Třetina lidí již má problém uhradit základní životní náklady

Tato situace má vliv na finanční jistotu většiny z nás. Podle výsledků ankety na stránkách Profesia.cz, ve které odpovědělo 447 respondentů, má již více než třetina lidí v souvislosti s růstem životních nákladů finanční problémy. Brigádami nebo druhým zaměstnáním se potřebné prostředky snaží získat 16 % respondentů, dalších 21 % situace nutí hledat zaměstnání s vyšším výdělkem, protože jejich současná mzda na pokrytí nákladů nestačí. Dalších 21 % ještě nemá zcela jasno – pociťují finanční tlak, ale ještě si nejsou jistí, jak v příštích měsících vyjdou s penězi. Jen o něco více než pětina respondentů (23 %) uvedla, že zvýšené základní náklady sice utáhnou, ale budou muset zvažovat další výdaje. Bezproblémovou finanční situaci i přes rostoucí náklady deklarovalo 19 % respondentů.