16. září 2022

Proč dnes chtějí lidé měnit místo? Potřebují více peněz nebo zajímavější práci?

Poslední anketa na stránkách Profesia.cz ukázala, že lidé mění a chtějí měnit pracovní místa. Kolik procent má takové tendence? A jaké k tomu mají důvody?

Anketa zjišťovala, kolik lidí v tomto roce změnilo nebo se chystá změnit práci. Pozitivně na tuto otázku odpovědělo celých 82 % návštěvníků portálu. A jaké uváděli důvody? Finance, které lidé potřebují kvůli rychle se zvyšujícím životním nákladům, byly hned na druhém místě. Nejvíce 26 % uvádělo jako hlavní důvod ke změně práce lepší postavení a výhodnější pracovní podmínky. 22 % pak změnilo nebo bude měnit práci právě hlavně z důvodu lepšího finančního ohodnocení, 20 % kvůli obdržené výpovědi od zaměstnavatele a pro 14 % je důvodem snaha o získání jistějšího zaměstnání. Pouze 18 % respondentů práci neměnilo a ani to neplánuje.

Ke změně místa netlačí jen zvyšování životních nákladů

Důvodem pro změnu zaměstnání většinou bývá vyšší výdělek – v aktuální anketě vyšší plat jako motivaci pro změnu uvedlo 22 % respondentů, což je srovnatelné číslo jako před rokem. Více lidí dnes chce měnit práci kvůli kariérnímu růstu a lepšímu postavení či pracovním podmínkám (26 % vs. 14 %).

„Z naší aktuální ankety vyplynulo, že drtivá většina návštěvníků našeho portálu uvažuje o změně práce. Zajímavé pak jsou výsledky ukazující na důvody, které je k tomu vedou. Lidé v současné době nechtějí měnit místo jen z existenčních důvodů, i když rostoucí životní náklady k tomu mnohé z nich vedou. Lidé uvažují o změně zaměstnání i z perspektivy svého kariérního růstu nebo z důvodu získání jistějšího zaměstnání,“ komentuje výsledky ankety Michal Novák z Profesia.cz.