12. ledna 2021

Co očekávají návštěvníci Profesia.cz od roku 2021?

Jaký bude rok 2021? Zcela jistě ve znamení následků koronavirové pandemie a také plný nejistoty. V anketě na stránkách Profesia.cz jsme se návštěvníků tentokrát zeptali, co konkrétně očekávají od roku 2021. Zda oživení a zlepšení pracovní situace, nebo zda spíše rostou jejich obavy ze zhoršení podmínek a bojí se ztráty práce. A jak odpovídali?

Optimismus i obavy jsou vyrovnané

Anketní odpovědi byly rovnoměrně rozloženy a nesly s sebou pozitivní i negativní očekávání. 26 % návštěvníků portálu odpovědělo, že příští rok očekává oživení a obavy o výdělek nemá. Na druhou stranu totožně 26 % respondentů uvedlo, že jsou nyní bez příjmu a bojí se, že se jejich situace nezlepší. Dalších 22 % lidí se pak bojí, že přijdou o práci a nebudou schopni splácet své závazky. Pro 13 % respondentů se toho v příštím roce moc nezmění, ale jejich existence se to nedotkne. A dalších 13 % dotázaných uvedlo, že taktéž neočekávají velké změny, ale i když mají finanční rezervu, o svoji práci se bojí.

Opakovaná utlumení podnikání dostávají lidi do dluhové pasti

Je přirozené, že se lidé od vypuknutí koronavirové pandemie stále více obávají nástupu krize a ztráty práce. Takovým obavám se není co divit, protože podle průzkumu BNP Paribas Cardif až 63 % lidí by při snížení či ztrátě příjmu mělo potíže se splácením svých závazků a pokrytím běžných výdajů.

Konkrétně téměř 2/3 lidí nepokryje při výpadku pravidelného příjmu své výdaje a závazky déle než 3 měsíce. Nejvíce ohroženi jsou mladí, z nichž by zhruba polovina vydržela s financemi maximálně 1 měsíc. V mezinárodním srovnání jsou na tom pak mladí Češi hůře než Rakušané, Maďaři nebo Rumuni.

Mění se nálada na trhu práce

I když jsme se skokového růstu nezaměstnanosti zatím nedočkali, atmosféra na trhu práce se proměňuje. Skončilo období, kdy si lidé nedělali hlavu s opouštěním místa kvůli aktuálně lepším podmínkám jinde. Současná situace zaměstnavatelům nahrává v tom smyslu, že stálého místa si zaměstnanci začínají opět vážit. Ukazuje se také větší ochota dojíždět, lidé z utlumovaných oborů jsou ochotní rekvalifikovat se a začínat v novém oboru. Z některých firem máme zprávy o tom, že se na juniorní místa hlásí zkušení uchazeči, takže můžeme očekávat, že se nástup absolventů do pracovního procesu ztíží.

To dokládají nejen údaje z našeho serveru, které ukazují, že počet reakcí na vypsané pozice se v době koronavirové krize několikanásobně zvýšil, ale i informace od konkrétních zaměstnavatelů. „Současná situace spojená s pandemií výrazně obměnila strukturu zájemců o pracovní pozice v SSI Group. Nejvíce volných pozic máme v oblasti ostrahy, kde se nám nyní hlásí přibližně třikrát více zájemců než před covidem. Dokonce dochází k tomu, že zájemci o práci sami kontaktují naše personální oddělení či obecný kontaktní e-mail na našem webu s dotazem, zda nenabízíme volná místa, o která by se mohli ucházet. Podobně je to také v oblasti úklidových služeb, kam se dříve hlásilo minimum uchazečů s českou národností, nyní jich je 90 % české národnosti,“ popisuje současnou situaci HR ředitel společnosti SSI.