26. září 2018

Jaká témata rozvíří letošní HR days? Práce 4.0 i reálná situace v odměňování v ČR

Odborný veletrh HR days se stal fórem, na němž se scházejí k diskusi nad aktuálními problémy pracovního trhu odborníci z celé České republiky. Co hýbe tímto oborem v letošním roce? Přijďte to zjistit na HR days ve dnech 7. – 8. listopadu 2018.

Letošní rok probíhal ve znamení nevídaně klesající nezaměstnanosti a zvyšujícího se tlaku na růst mezd takřka ve všech oborech. To se samozřejmě odrazí i v programu veletrhu HR days, určeného pro všechny, kteří se zabývají strategií firmy v době digitalizace a robotizace, náborem, flexibilními formami práce, motivací, odměňováním a řadou dalších činností, které firmám zajišťují spokojené zaměstnance. Je třeba ale také hledět do budoucnosti. Firmy čeká postupná digitalizace a tzv. Průmysl 4.0 s sebou nese i výrazné změny trhu práce. Co nás v souvislosti s ním čeká v oblasti lidských zdrojů? I o tom bude možné diskutovat se zástupci firem, které jsou u nás v tomto ohledu nejdál. Budou zde zveřejněny i první výstupy z velké studie o životním stylu Čechů – postoje k práci a očekávání od práce napříč generacemi X Y Z.

Jakých okruhů a témat se budou letos dotýkat přednášky a diskuse v rámci veletrhu HR days?

  • Práce v průmyslu 4.0

Zahájíme tím, kolik z nás nahradí moderní technologie, budeme hovořit o současném stavu Průmyslu 4.0 a o tom, kde se nachází český průmysl a jaké budou společenské dopady nového stavu světa. V souvislosti s digitalizací a automatizací nastanou v práci s lidskými zdroji výrazné změny – jaký bude vliv HR na strategii podniku, jakou přidanou hodnotu bude přinášet?

  • Kompetence budoucnosti

Nakolik se změní klíčové kompetence na trhu práce? Jaké nové pracovní pozice budou vznikat? Mluvit se bude o kompetencích lidí pro budoucí trh práce, tzv. Práci 4.0.

  • Proměny leadershipu

Jak zvýšit efektivitu vedení lidí? Kam se posunuje a jak se vyvíjí samotný leadership? Jak se mění pozice lídra v současné době a práce s talenty z generací Y Z? Co na ně platí, jak je motivovat a zaujmout jako zaměstnavatel?

  • Job Rotace

Co interní job rotace přináší a nakolik je efektivní? Pozornost věnujeme využitelnosti tohoto nástroje pro vzdělávání lidí nebo jejich adaptaci do sociálních sítí ve firmě.

  • Age Management a motivace jednotlivých generací ve firmě

Firmy se musejí vyrovnat se stárnutím práceschopné populace a přizpůsobit tomu i svou personální politiku. Jaký je životní styl a profily zaměstnanců různých generací? A co dělat, aby na pracovišti fungoval mezigenerační dialog a spolupráce?

  • Trendy v odměňování

Problematika platů a bonusů je nyní velmi živá: na co slyší zaměstnanci? Jaká je reálná situace v ČR? Budeme se zabývat i citlivostí lidí na férovost v odměňování. Další bloky se budou týkat související flexibilizace práce nebo talent managementu.

  • Zaměstnávání cizinců ze třetích zemí a našich lidí v zahraničí

Dotkneme se i problematiky zaměstnávání lidí ze třetích zemí a práce v cizině.

  • Aktuality a otazníky z legislativy

Pravidelnou součástí HR days jsou i zasvěcené informace o aktuálních i chystaných změnách v legislativě v pracovně-právní oblasti. Seznámíte se také s novinkami v legislativě k vysílání zaměstnanců do 3. zemí v praxi.

Další informace o HR days najdete na http://www.hrdays.cz.