27. května 2020

Jak covid-19 zacvičil s trhem práce?

Koronavirová infekce výrazně zmrazila trh práce v České republice. Jak se měnila situace? Co lze očekávat v příštích měsících?

Koronavirová opatření zbrzdila většinu firem na více než dva měsíce a změnila poměry na trhu práce. V současné době se stále ještě nacházíme ve stádiu určité hybernace, nezaměstnanost zůstává na poměrně nízkých hodnotách. Data za duben ukazují, že nezaměstnanost v porovnání s rekordně nízkými hodnotami v posledních dvou letech sice vzrostla, ale i tak se udržela pod 3,5 %. Většina firem zatím vyčkává s radikálními kroky a další vývoj záleží na tom, jak rychle se podaří ekonomiku opět nastartovat. Dá se ale očekávat, že v dalších měsících se dočkáme nárůstu až v řádu jednotek procent.

Nezaměstnanost tedy zatím skokově neroste, výrazně ale poklesla nabídka míst. Naše data ukazují, že zatímco v první polovině března ještě počet nabídek osciloval kolem loňských hodnot, ve druhé polovině měsíce už začal trh práce rychle ztrácet dech. Konkrétně to znamenalo úbytek počtu nabídek o více než 20 % oproti stejnému období loňského roku, v dubnu dokonce o 40 %.

Nejvíce volných míst je v retailu, strojírenství a dopravě

Množství nabídek logicky nejvíce propadlo v oborech, které jsou postižené nejvýrazněji – tedy v gastronomických službách a v cestovním ruchu. Naopak nejmenší negativní dopad má koronavirová krize na nabídku míst v retailu, dopravě, IT, energetice a službách. Co do absolutního počtu nabídek momentálně vede retail, strojírenství a doprava. Tabulka ukazuje přehled nejžádanějších profesí v době ovlivněné koronavirovou karanténou na Profesia.cz.

Zájem o nabízená místa v březnu klesl, nyní opět roste

V prvních týdnech karantény nevyčkávali jen zaměstnavatelé, klesl i zájem o nabízená místa. V březnu se snížil počet reakcí o více než 60 %, v druhé polovině dubna však nastalo oživení a počet reakcí byl o 10-20 % vyšší než ve stejných týdnech loňského roku. Dá se očekávat, že s uvolněním karanténních opatření poptávka po nových místech skokově poroste.

Profesia již v březnu zareagovala na vzniklou situaci a nabídla zaměstnavatelům, kteří chtějí být připraveni na oživení výroby, možnost využít novou online službu pro nábor. Video pohovory sníží riziko, že firmy kvůli rušení pohovorů přijdou o kvalitní uchazeče a ulehčí situaci i uchazečům o práci, kteří se kvůli odkládání termínů mohou dostat do těžké situace.