18. března 2019

České ženy potřebují více než dva měsíce, aby „doběhly“ muže

Rozdíl mezi průměrnými platy mužů a žen dosáhl v roce 2017 v Česku 20,7 %.
České ženy tak musejí pracovat do poloviny března, aby dosáhly za rok 2018 na stejný plat jako muži.

Podle zjištění ČSÚ je nejvyšší platový rozdíl stále mezi ženami a muži s vysokoškolským vzděláním, když v průměru dosahuje 27,8 %.

Rozdíly v Česku přetrvávají také v zastoupení mužů a žen ve vedení společností. Aktuálně je v naší zemi mezi nejvyššími manažery firem pouze 7 % žen.

Na nerovnost v odměňování i v příležitostech ke kariérnímu růstu dlouhodobě upozorňuje veřejně prospěšná organizace Business&Professional Women CR. Už po desáté organizuje Equal Pay Day, největší konferenci o ženách a pro ženy. Letos je hlavním tématem konference Firemní kultura.

Konference a následující Mentoringový den nabídne více než stovku řečníků a témat k diskusím. Někteří ze zahraničních hostů vystoupí v Česku vůbec poprvé. Hosty konference jsou také muži. Filozofií pořádající BPW je, že se společnost na muže a ženy nedělí, ale že se z nich skládá.

Equal Pay Day se koná v Praze 29. a 30. března. Veškeré informace jsou k dispozici na www.equalpayday.cz