18. ledna 2022

Bude lépe nebo hůře? Co přinese v pracovní oblasti rok 2022?

S jakými očekáváními vstupují do roku 2022 návštěvníci pracovního portálu Profesia.cz? Podle nejnovější ankety jsou odhady vyrovnané, nepřevládají jednoznačně pesimistické ani optimistické scénáře.

Tento rok bude jistě turbulentní v mnoha ohledech. Lidé se obávají nejen dalšího zdražování energií, ale také růstu inflace zdražující většinu položek rodinného rozpočtu. V anketě na našem portálu se vytvořily tři zhruba stejně silné názorové proudy. Dva více či méně optimistické, které věří, že si v práci polepší a třetí pesimistický, který očekává problémy.

Mnoho lidí je stále optimistických a očekávají, že si v práci polepší a budou dostatečně vydělávat (22 %), jen o něco málo méně se jich naopak bojí ztráty zaměstnání a následných problémů se splácením závazků (21 %) a stejné procento věří, že si polepší a bude vydělávat výrazně více než doposud (21 %), ukazují výsledky ankety.

Vedle těchto tří hlavních proudů přinesla anketa ještě dvě další odpovědi se stejným procentuálním zastoupením. 18 % respondentů se bojí, že i když si své pracovní místo udrží, tak kvůli rostoucím cenám energií a inflaci nebudou schopni splácet svoje závazky a vyžít. Stejné procento (18 %) pak neočekává od tohoto roku v pracovní oblasti žádnou změnu.