21. února 2018

Co očekávají čeští zaměstnanci od letošního roku?

Pracovní trh v České republice je naladěný pozitivně. Jak vidí své vyhlídky v pracovní oblasti pro rok 2018 čeští zaměstnanci? Napovědí výsledky ankety na Profesia.cz.

Hospodářské výsledky začátku letošního roku jsou dobré, trh práce vykazuje pokračující pozitivní trend – dokonce lednová nezaměstnanost nekopírovala každoroční hlubší propad po ukončení sezónních prací. Na portálu Profesia.cz jsme se proto návštěvníků zeptali, jaká mají od letošního roku očekávání. Výsledky ankety potvrzují optimistické naladění, a dokládají také to, že lidé se přestali bát měnit místo a jít za lepšími podmínkami.

Jak vidí své perspektivy v roce 2018 čeští zaměstnanci?

Výsledky ankety přinášejí informace o pozitivním naladění zaměstnanců a zároveň jejich odhodlání ke změně. Drtivá většina zaměstnanců totiž očekává, že v letošním roce změní práci (58 %), nebo se jim zvýší plat (34 %), ve formální povýšení ale doufají pouze 2 % lidí. Pesimistická očekávání mají pouze 3 % respondentů, kteří mají obavy z propuštění, a další 3 % předpokládající zhoršení pracovních podmínek.

Anketa Profesia.cz - Co očekáváte v pracovní oblasti od roku 2018

Prognóza trhu

Dá se očekávat, že v dalších měsících bude nezaměstnanost ještě klesat. Tím pádem se ale bude dále prohlubovat problém najít vhodné zaměstnance, protože počet volných míst se pozvolna přibližuje počtu volných lidí na trhu práce. To povede k dalšímu tlaku na výši mezd, zejména ve výrobě a v logistice. Přibude také míst, která budou prakticky neobsaditelná z toho důvodu, že se nenajdou lidé s potřebnou kvalifikací, anebo jde o práci, kterou nikdo nechce dělat. Firmy začnou také výrazněji oceňovat věrnost kvalitních zaměstnanců.